توضیحات

متراژ:۱۵۰۰مترمربع

موقعیت: رودهن

مالک :آقای سحبان

طراح و اجرا:ایستا مهرازان بام

ویلا سحبانویلا سحبان