توضیحات

طراحی و اجرای پروژه رستوران

متراژ:۳۰۰ مترمربع

موقعیت: تهران، خیابان فداییان اسلام

مالک :آقای سحبان

طراح:مهندسین مشاور ایستا مهرازان بام

مجری: مهندس امین احمدی