توضیحات

طراحی  پروژه ویلایی

متراژزمین: ۱۰۰۰ مترمربع

متراژ زیربنا:۷۲۰ مترمربع

موقعیت: لواسان

مالک :خانم مهندس محمدی

طراح:مهندسین مشاور ایستا مهرازان بام

طراحی ویلا لواسان