توضیحات

طراحی واجرای پروژه ویلا  جناب آقای همتی در شهرستان دماوند

اسکلت: فلزی

متراژ زمین: ۵۰۰ مترمربع

متراژکل: ۱۵۰مترمربع

کارفرما :آقای همتی

آرشیتکت: مهندس امین احمدی

اجرا:شرکت مهندسی ایستا مهرازان بام

ویلا همتی فلتویلا همتی فلتویلا همتی فلتویلا همتی فلت