توضیحات

طراحی نمایشگاه ماشین

متراژ: ۲۳۵ مترمربع

موقعیت: شهرستان دماوند

مالک:آقای عزیزی

آرشیتکت: امین احمدی

AZIZII8 AZIZII7 AZIZII1 AZIZII3