توضیحات

طراحی نمای مدرن

۷ طبقه مسکونی

موقعیت: اردبیل

کارفرما:آقای نجفی

آرشیتکت : امین احمدی