توضیحات

طراحی واجرای پروژه ویلای مدرن  در شهرستان  آبسرد

اسکلت: فلزی

متراژ زمین: ۱۰۰۰ مترمربع

متراژکل: ۲۵۰مترمربع

کارفرما :آقای کاغذی

آرشیتکت: مهندس امین احمدی

اجرا:شرکت مهندسی ایستا مهرازان

کاغذی