توضیحات

طراحی واجرای پروژه ویلا  جناب آقای شصتی در شهرستان دماوند(جابان)

اسکلت: فلزی

متراژ زمین: ۶۰۰ مترمربع

متراژکل: ۳۵۷مترمربع

کارفرما :آقای شصتی

آرشیتکت: مهندس امین احمدی

اجرا:شرکت مهندسی ایستا مهرازان بام