توضیحات

اجرای ساختمان مسکونی

متراژ:۲۰۸۶ مترمربع ۵+۲

موقعیت: فلکه اول تهرانپارس

مالک :آقای پارسی منش

طراح و اجرا:ایستا مهرازان بام