توضیحات

اجرای ساختمان مسکونی

متراژ:۱۵۰۰ مترمربع ۴+۱

موقعیت: تهران،نارمک،میدان۸۹

مالک :آقای برادران

طراح:مهندسین مشاور ایستا مهرازان بام

مجری: مهندس امین احمدی