معماری با تکنولوژی مدرن

  نویسنده : کالین دیویس  Colin Davies      مترجم : امین احمدی Amin Ahmadi تعریف معماران فناوری پیشرفته همه حداقل در یک چیز اتفاق نظر دارند: آنها از اصطلاح "بالا" متنفرند به نظر می رسد جدای از عدم تمایل طبیعی انسان به پرواز کردن سه دلیل اصلی برای این امر  می باشد. اولین مورد [...]