تعمیر و نوسازی در راستای کاهش مصرف انرژی

با مصرف هوشمندانه انرژی آینده در دستان ماست. راهکارهای عملی برای انجام تعمیراتی که منجر به کاهش مصرف انرژی می شوند. روش های ساده طراحی برای گرم نگه داشتن خانه در زمستان و خنک نگه داشتن خانه در زمستان و خنک نگه داشتن آن در تابستان .چگونگی انتخاب وسایل خانگی و سیستم روشنایی ساختمان . [...]

برندگان جایزه معمار ۱۴۰۰ اعلام شد

سرانجام پس از بررسی های بسیار توسط هیات داوران جایزه معمار، شانزدهم مهر ماه سال ۱۴۰۰ شمسی اسامی پروژهای برگزیده و برندگان جایزه معمار ۱۴۰۰ اعلام شد و یکی از رویدادهای مهم معماری کشور ایران محسوب می گردد. در  این رویداد مانند سال های قبل در چهار گروه مسکونی تک واحدی، مسکونی آپارتمانی، عمومی و [...]

Go to Top